Climate Futures-prosjekt: Predikasjon av fremtidige vindressurser i Europa

En vindpark som vedtas i dag er kanskje ikke operativ før om 10 år. Deretter forventes det at vindparken produserer energi i minst 30 år. Tatt i betraktning en tidshorisont […]

Climate Futures-prosjekt: Predikasjon av fremtidige vindressurser i Europa Read More »