Om Climate Futures

Climate Futures er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) som utvikler klimavarsling fra 10 dager til 10 år fremover for håndtering av klimarisiko i vær- og klimautsatte sektorer. Målet vårt er å etablere et langsiktig samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig sektor, service- og næringsorganisasjoner, og forskningsinstitusjoner, for sammen å takle en av vår tids største utfordringer.

Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet. Likevel er ikke klimarisiko godt nok håndtert. Dette skyldes kunnskapshull og mangler i beslutningsprosessene i næringsliv og offentlig sektor.

Sammen med nærmere 40 partnere, skal vi samprodusere bedre metoder og praksis for håndtering av klimarisiko. Bredden av konsortiet, som blant annet dekker landbruk, havbruk, fornybar energi, shipping, finans, forsikring og risikohåndtering, viser at behovet for disse tjenestene er stort.

Climate Futures, som ledes fra NORCE, startet 1. oktober 2020 og tar utgangspunkt i Bjerknessenteret for klimaforskning. De øvrige forskningspartnerne er Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og SNF, Norsk Regnesentral, Meteorologisk Institutt, Nansensenteret og Statistisk Sentralbyrå.

Våre eksisterende prosjekter inkluderer CONFER, Seasonal Forecasting Engine og Bjerknes Climate Prediction Unit.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på climatefutures@norceresearch.no

E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_Transparent_WEB.png