Om Climate Futures

Climate Futures er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som startet 1. oktober 2020. Målet vårt er å etablere et langsiktig samarbeid mellom selskaper, offentlige organisasjoner og forskningsgrupper, for sammen å takle en av vår tids største utfordringer, nemlig:

Selv om vær- og klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot velstanden og lønnsomheten til økonomien og samfunnet vårt, er ikke klimarisiko godt nok håndtert. Dette skyldes kunnskapshull og mangler i beslutningsprosessene i næringsliv og offentlig sektor.

Sammen med nærmere 40 partnere, skal vi samprodusere bedre metoder og praksis for håndtering av klimarisiko. Bredden av konsortiet, som blant annet dekker landbruk, havbruk, fornybar energi, shipping, forsikring og risikohåndtering, viser at behovet for disse tjenestene er stort.

Climate Futures ledes fra NORCE og tar utgangspunkt i Bjerknessenteret for klimaforskning. De øvrige forskningspartnerne er Universitetet i Bergen, Norges handelshøyskole og SNF, Norsk regnesentral, Meteorologisk institutt, Nansensenteret og Statistisk sentralbyrå.

Våre eksisterende prosjekter inkluderer CONFER, Seasonal Forecasting Engine og Bjerknes Climate Prediction Unit. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på climatefutures@norceresearch.no

E_SDG_logo_without_UN_emblem_Square_Transparent_WEB.png