Rapporter

Annual Report 2022 front page

Climate Futures Årsrapport

Navigating Climate Risk

Overview of current operational sub-seasonal and seasonal forecast products and services and how they are used at StormGeo and MET Norway

Last ned rapporten fra Meteorologisk institutt

Bruk og forståelse av måneds- og sesongvarsel

Oppsummering av kvartalsvise spørreundersøkelser

Last ned rapporten fra Meteorologisk institutt

Publisert: 08.06.2021

Blått kompass

Stø kurs mot bærekraft i norske havnæringer

Climate Futures bidragsytere (i alfabetisk rekkefølge): Kristine Grimsrud, Linda Nøstbakken, Øyvind Paasche  

Last ned rapporten fra Senter for hav og Arktis

Publisert: 15.02.2021

Klima og klimaendringer

Hva betyr det for finansaktører og investeringer?

Climate Futures bidragsytere (i alfabetisk rekkefølge): Lars Erik Mangseth, Tore Furevik, Øyvind Paasche.

Last ned rapporten fra Norsifs nettsider

Avhandlinger

Front page

Publisert: Høst 2022

Climate Risk Assessment for Tramp Shipping Pre-Fixture Calculations

av Marie Log Staveland and Sia Benedikte Strømsnes

 

Masteroppgave i Economics and Business Administration, Business Analytics, NHH Norges Handelshøyskole.

Les mer her

Publisert: Høst 2022

Estimating the impact of weather-sensitive cargo risk on transport cost

av Rikard Knive and Jon Mæle Liane

Masteroppgave i Economics and Business Administration, Business Analytics, NHH Norges Handelshøyskole.

Les mer her

Publisert: Høst 2022

Analysis of Norwegian Offshore Wind Power Production : Ranking wind farm locations using a composite index method

av Eirik Hjellvik Wallevik and Henrik Krohn Klock

Masteroppgave i Economics and Business Administration, Business Analytics and Performance Management, NHH Norges Handelshøyskole.

Les mer her

Publisert: Høst 2022

Assessing Offshore Wind Farm Placements in Norway Is NVE’s current plan optimal – or can we do better?

av Andreas Osnes og Sindre Houge Nesheim

Masteroppgave i Economics and Business Administration,
Business Analytics and Financial Economics, NHH Norges Handelshøyskole

Les mer her

Publisert: Vår 2022

The fuel cost effect of prolonged port stays

av Hans-Jørgen Jøssund og Silje H. Johnsen

 Masteroppgave i  Economics and Business Administration,
Business Analysis and Performance Management, NHH Norges Handelshøyskole.

Les mer her

Publisert: Høst 2021

Understanding the dynamics of recent Norwegian extreme weather events and their influence on energy production

av Martin Pecnjak

Masteroppgave i Geofysikk, Universitetet i Bergen

Les mer her

Publisert: Høst 2021

Climate change and its effects on Norwegian potato production: How to counteract the negative impacts of soil compaction by implementing a predictive simulation model.

av Eirik Vassbotn og Karoline Erika Wigestrand Sandok

Masteroppgave i Economics and Business Administration, Business Analytics and Performance Management, NHH Norges Handelshøyskole.

Les mer her

Publisert: Høst 2021

Freight pricing and climate change: The case of grain cargoes in the Paraná River.

av Kaja Berg Henie og Hanne Utheim

Masteroppgave i Business Analytics, NHH Norges Handelshøyskole.

Les mer her

Publisert: Vår 2021

Estimating weather margin seasonality in shipping using machine learning.

av Joakim Nilsson og Marcus Nilsson

Masteroppgave i Economics and Business Administration, Business Analytics, NHH Norges Handelshøyskole.

Les mer her