Publisering av nye sesongvarsel

Onsdag 18. august 10-11:30 på Zoom Erik Kolstad presenterer sesongvarslet for høsten 2021. Det blir live-streaming (via zoom) fra Arendalsuka. Etter presentasjonen vil det bli en diskusjon om implikasjonene varslet vil ha for de individuelle nodene. Språk: Engelsk / Norsk