Nytt sesongvarsel: Mild start på våren

Denne uken presenterte Erik Kolstad sesongvarselet for mars, april og mai 2022 for partnerne i Climate Futures. Varselet tyder på at det blir en mild start på våren i år.

Foto: Daiga Ellaby, Unsplash

I November 2021 varslet Climate Futures at vi sannsynligvis kunne vente oss en mild vinter. Nå er det neste sesongvarselet ute, denne gangen for våren 2022, og også denne årstiden er forventet å være mildere enn vanlig.

I mars er det varslet 70-80% sannsynlighet for varmere enn normalt. I utgangspunktet er det 50% sannsynlighet for både varmere og kaldere enn normalt, men på grunn av den globale oppvarmingstrenden de siste årene ligger gjennomsnittet på 65%. Mars måned har dermed et uvanlig tydelig signal på at det blir varmere enn normalt. Les mer om hvordan vi lager varsler her.

Når det kommer til nedbør er det en 60-80% sannsynlighet for våtere enn normalt, med unntak av Østlandet hvor det er omtrent 50% sannsynlighet. Dette rimer godt med varselet for temperatur.

Denne gangen har vi for første gang også inkludert varsel for vind, og vi har sett på Nord-Europa som helhet. Her er det varslet 60-80% sannsynlighet for mer vind enn normalt, noe som potensielt kan være gode nyheter for strømprisene.

Også i april er det sannsynlig at vi får både en varmere og våtere måned enn normalt, men her er ikke signalene like sterke, noe som er naturlig da de svekkes jo lenger fram i tid man varsler.

Climate Futures er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som består av partnere både fra forskning og næringslivet. Etter at Kolstad presenterte varselet i plenum, delte vi deltagerne inn i mindre grupper for å diskutere varselet. Dette resulterte i en svært god diskusjon, og er noe vi ønsker å fortsette med i forbindelse med lansering av sesongvarselet. Det ga også partnerne mulighet til å komme med innspill som kan bidra til at vi kan forbedre varselet og hvordan det blir presentert, slik at det blir så nyttig som mulig for brukerne.

For mer detaljer se hele varselet på klimavarsling.no