Fem kjappe med Manuel Hempel

Manuel Hempel

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Denne gangen har vi snakket med PhD kandidat ved NORCE, Manuel Hempel.

Kan du fortelle litt om din bakgrunn?

Jeg er opprinnelig utdannet luftfartsingeniør i Tyskland, hvor jeg har jobber ved Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. Jeg flyttet til Bergen i 2013 for å utvikle energi og livsfunksjonsystemer for romapplikasjoner. Med en stor interresse for biologi forsket jeg på biologisk livsfunksjonssystemer hvor planter tar over viktige funksjoner som tekniske enheter ellers sørger for. Dette inkluderer forskning på voksende salat og tomat i framtidige romfartsekspedisjoner til mars og månen. I 2021 forlot jeg romfart for å starte en doktorgrad ved NORCE med fokus på klimarisiko i landbruk. Dette er et tema som passer veldig bra med min langsiktige deltidsjobb som birøkter.

Hva er din rolle i NORCE?

Jeg startet som PhD-kanditat på NORCE i 2021 for å jobbe med klimarisiko i landbruk. Derfor er jeg hovedsaklig involvert i noden Bærekraftig Matproduksjon, og jeg er interessert i hvordan sub-seasonal til seasonal værvarsler kan hjelpe landbrukssektoren håndtere klimarisiko og begrense vær-relaterte tap. I denne rollen fungerer jeg som en slags bro mellom våre klimaforskere og sluttbrukerne i landbruket for å kommunisere klimainformasjon, undersøke brukerbehov og legge til rette for samproduksjon og bedre klimatjenester. Dette innebærer feltarbeid i alle de store norske landbruksregionene, organisering av fokusgrupper og intervjuer med landbruksaktører fra myndigheter, produksjon og distribusjon.

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

Som vertsorganisasjon har NORCE en sentral rolle i Climate Futures. Alle kollegene mine i Forecasting Engine Group, en del av Climate Dynamics avdelingen, er involvert i Climate Futures på en eller annen måte og jobber for å bedre forstå håndtering av klimarisiko i landbruk, havbruk, shipping, samfunn og energi.

Hva liker du best med jobben din? 

Jeg trives godt med å jobbe tverrdisiplinært et sted mellom klimaforskning og landbruk, og være like involvert i naturfag, agronomi og menneskelig geografi. Dette gjør at jeg kan bli kjent med og jobbe med et bredt spekter av flotte folk som er involvert i klimaforskning og norsk landbruk. Matsikkerhet er kritisk for samfunnet, spesielt i usikre tider, og dermed føler jeg at jeg bidrar til en meningsfull sak ved å forsøke å hjelpe bønder håndtere usikkerhet på en bedre måte.

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures? 

Den virkelige verdien av senteret ligger i å legger til rette for kommunikasjon og samarbeid mellom forskning, andvendelse, myndigheter og ulike deler av samfunnet. En bedre forståelse av hverandres utfordringer, metoder og behov vil, etter min mening, forbedre bruken av klimatjenester for alle involverte parter og dermed påvirke måten vi tenker på og håndterer klimarisiko på lang sikt.