Seminar om klimarisiko

OPPDATERING: Seminaret er utsatt grunnet koronakrisen.

Vil noen av de verste konsekvensene av naturkatastrofer kunne unngås? Kan viktige næringer tilpasse seg ekstremvær lang tid i forveien? Vil kraftprisene svinge mindre? Hva med forsikringene våre? Blir vi rett og slett bedre forberedt og hvilke konsekvenser har det?

Mandag 30. mars 2020 arrangerer NORCE, Bjerknessenteret og NHH et lunsjseminar om klimarisiko. Det blir kun anledning til å delta med gyldig billett. Gratis påmelding via Eventbrite.

Varslingsmodellene ga tydelige signaler om tørken sommeren 2018. Om dette var et offisielt varsel som ble gitt og tatt hensyn til allerede i juni eller tidligere, hvordan kunne det vært utnyttet? Sammen med eksperter på feltet forsøker vi å gi noen svar på hvordan lange varsler kan gjøre verden smartere og tryggere. 

Et viktig punkt er hvordan klimavarsler tas inn i risikovurdering. Dette gjøres i liten grad i dag, ifølge Regjeringens klimarisikoutvalg. Derfor har NORCE og Bjerknessenteret opprettet initiativet Climate Futures, sammen med NHH og fremoverlente aktører i næringslivet.

Dette har blant annet ført til en søknad om midler til et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Til dette seminaret kommer representanter for sektorer der varsling av klimarisiko forventes å ha stor betydning. Seminaret vil gi innblikk i hvordan disse blir påvirket av værforhold, og hva enkelte aktører tenker rundt mulighetene dersom de visste været «i stort» for de kommende månedene.

Her er det åpenbare samfunnsgevinster, men denne typen varsler vil også kunne legge føringer på hvordan næringer innretter seg og drives. Trusler kan reduseres, og vi kan øke konkurranseevnen basert på fremtidskunnskap om vær, vann og vind.

Seminaret arrangeres som en del av prosjektet Seasonal Forecasting Engine, som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Program

10:00 – Velkommen ved Øyvind Paasche, Bjerknessenteret og NORCE

10:05 – Hva menes med klimarisiko? Linda Nøstbakken, Prorektor NHH, medlem av klimarisikoutvalget

10:20 – Lange værvarsler: Erik Kolstad, NORCE og Bjerknessenteret

10:35 – Norges forhold til klimarisiko: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

10:50 – Klimarisiko innen energi-kraftproduksjon: Jannicke Hilland, adm.dir. BKK

11:00 – Klimarisiko innen bank/finans: Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør Sparebanken Vest

11:10 – Havvind: en demper av klimarisiko? Beate Myking, direktør for fornybare løsninger, Equinor

11:20 – Klimarisiko innen forsikring: Espen Opedal, adm.dir. Tryg Norge

11:30 – Klimarisiko innen shipping: Erlend M. Knudsen, Global Sustainability Manager, StormGeo

11:40 – Åpen diskusjon med panel bestående av innledere

12.00 – Påskevarsel, lunsj og sosialt

Påmelding