Fem kjappe: Ida Marie Solbrekke

Fortell litt om din bakgrunn

Jeg tok en master i meteorologi ved UiB (2012-2014), hvor jeg så på hvordan topografien i Norge påvirket de sterke vindene fra stormen Dagmar, som herjet over Norge første og andre juledag 2011. Etter endt master jobbet jeg 1,5 år som statsmeteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet. Jeg fikk etter hvert tilbud om en stipendiatstilling i vindkraft ved UiB, tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre. Gjennom denne fireårige stillingen har jeg jobbet med å kartlegge Norges vindressurser og vindkraftpotensial, i tillegg til å utpeke optimale havområder for vindkraft, basert på vindressurser, teknoøkonomiske aspekt, sosial aksept, miljøhensyn, samt vind- og bølgebegrensninger. 

 

Hva er din rolle på NORCE?

Jeg er fast ansatt som forsker ved NORCE i forskergruppa Forecasting Engine. 

 

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

Jeg er ansatt som forsker ved NORCE, og jobber på to prosjekt som er finansiert gjennom Climate Futures. Jeg skal i første omgang jobbe sammen med Western Bulk inn mot shippingindustrien og med vindkraft sammen med Statkraft, som er to av partnerne i Climate Futures. 

 

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker veldig godt å kunne jobbe med forskning tett knyttet opp til en bedrifts/organisasjons utfordringer. Anvendt forskning på sitt beste. 

 

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures?

Jeg tror Climate Futures vil være et fantastisk springbrett og et stor mulighet, både forskningsmessig men også om man senere vil tre ut av akademia. SFIen gir rom for forskning samtidig som den åpner mange dører mot industrien gjennom tett samarbeid med partnerne.