Fem kjappe: Etienne Dunn-Sigouin

Fortell oss litt om bakgrunnen din

Jeg vokste opp i en liten by nord i Quebec og studerte klimavitenskap i Montreal og deretter i New York. Jeg har spesialisert meg innen klimadynamikk, hvor jeg bruker forenklede klimamodeller for å forstå påvirkningen atmosfæriske bølger har på klimaet. Forskningen min førte meg til slutt til Geofysisk institutt i Bergen hvor jeg tok en postdoc. Her fokuserte jeg på å forstå hvordan atmosfæriske bølger påvirker det raskt skiftende Arktis under global oppvarming. Jeg brukte også mye tid på å lære å snakke norsk.

 

Hva er din rolle i NORCE?

På slutten av postdoktor-perioden bestemte jeg meg for å jobbe med mer praktiske forskningstemaer der jeg kunne ha større innvirkning på samfunnet. Da var jeg så heldig  å bli forsker ved NORCE som en del av Climate Futures. Her jobber jeg sammen med bedrifter, organisasjoner og publikum for å finne ut hvordan de kan tilpasse seg klimaendringer og redusere klimarisikoen.

 

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

Som en del av NORCE og Climate Futures samarbeider jeg med det største private forsikringsselskapet i Norden, Tryg forsikring, for å redusere deres klimarisiko. I samarbeid med to Climate Futures-partnere, Norges handelshøyskole (NHH) og Safetec, prøver vi å svare på to konkrete forskningsspørsmål: hvordan kan vi bygge en statistisk modell som konverterer klimadata til en prognose for forsikringsskader? og gitt en prognose for forsikringsskader, hvordan kan vi bruke den til å redusere Trygs klimarisiko?

 

Hva liker du best med jobben din?

Jeg tror jobben min har en mulighet til å ha en reell innvirkning. Jeg er nærmere de som tar beslutningene som betyr noe, og jeg har muligheten til å påvirke disse beslutningene på en positiv måte. Jeg hadde ikke denne muligheten da jeg jobbet i den tradisjonelle akademia, og det er veldig spennende. Jeg lærer også mye og ser på egenhånd hvor utfordrende det er å tilpasse seg klimaendringer. Norsken min blir også bedre og bedre for hver dag.

 

Hva tenker du om mulighetene som kan komme ut av Climate Futures?

Jeg tror privat sektor kan være en kraftig endringsagent. Så, gitt omfanget av problemet med klimatilpasning, og Climate Futures unike posisjon i å bygge bro mellom akademia og privat sektor, tror jeg Climate Futures har en reell mulighet til å bidra til å gjøre samfunnet mer robust. Vi kan også skrive noen veldig kule akademiske artikler på veien dit.