Synergier til sjøs

Climate Futures handler om å få forskere og industripartnere til å samarbeide om å finne gode løsninger. I denne videoen, produsert av SFI-partner Clarify, forklarer Erik Kolstad (NORCE) og Tore Norheim Hagtun (Clarify) hvordan samarbeid mellom akademia og industripartnere kan være nyttig for begge parter.

– Det er interessant for oss som forskere å ta ett spørsmål fra en partner og sende det videre til en annen partner og så se synergiene som utvikles mellom partnerne, sier Erik Kolstad, leder i SFIen.

 

Climate Futures er en av SFIene med flest partnere. Administrerende direktør i Clarify, Tore Norheim Hagtun anser dette som en styrke som genererer mange interessante diskusjoner:

– Selv om partnerne kommer fra ulike næringer, som landbruk, havbruk, shipping og energiproduksjon, er de alle påvirket av endringer i klima og miljø.


Eide Fjordbruk har etablert visningssenteret Salmon Eye som en arena for å lære om og diskutere bærekraftig fiskeoppdrett. Nylig møttes Climate Futures partnere Clarify, Eide Fjordbruk AS, Nansensenteret, Havforskningsinstituttet og NORCE på dette særegne stedet for å planlegge nye forskningsaktiviteter som skal nyttiggjøre verdien av klimaprediksjoner for havbruks- og fiskerinæringen.