Climate Futures på Arendalsuka

Arendalsuka 10 år

16.-20. August arrangeres Arendalsuka for tiende gang, en politisk festival hvor aktører fra politikk, nærings- og samfunnsliv møtes til debatter og ulike arrangementer. Climate Futures skal i år bidra til to debatter: Matproduksjon i Norge i Fremtiden og Veien mot null, ikke uten klimarisiko, henholdsvis representert av nodene Bærekraftig matproduksjon og Motstandsdyktige samfunn.

Kort om de to debattene

Matproduksjon i Norge i Fremtiden: Faktum er at vi må ta inn over oss at det blir endrede betingelser for hvilken mat vi kan dyrke i Norge om 50 år. Forskere møter næringen og politikerne. En måned før valget vil vi se hvem av dem som kjenner fremtidslandskapet best og hva de tenker må til av tilpasninger.

Veien mot null, ikke uten klimarisiko: Norge har satt seg et mål om å gå i null med hensyn til utslipp av CO2. Selv om ambisjon og strategi varierer mellom selskaper og kommuner, har de fleste en fellesnevner å ta hensyn til: risiko. Dette innebærer både omdømme, politisk reguleringer og den økende klimarisikoen. Vil fremtidige stormer, flommer, tørker og branner kunne påvirke hvorvidt nullvisjonen vil kunne realiseres? Vi tar debatten med noen av Norges fremste eksperter.

Følg debattene

Arrangementene fra Arendalsuka strømmes digitalt og opptak vil bli gjor tilgjengelig i ettertid. Du kan følge debattene som Climate Futures deltar i live. Sjekk programmet for strømmelink til debattene.