Årsrapporten for 2020 er lansert

Climate Futures Annual report 2020

Climate Futures årsrapporten for 2020 er nå publisert online som et interaktivt dokument.

Siden 2020 var oppstartsåret og alle aktivitetene var i oppstartsfasen, så har rapporten en kort beskrivelse av aktivitetene i 2020, men fokuserer først og fremst på å introdusere senteret og visjonene for det som skal skje fremover. 

Ta en titt på årsrapporten her: https://annualreport2020.climatefutures.no/