Klima i kunnskapsbyen Bergen

På Christiekonferansen 25. april ble det diskutert hvilke rammevilkår som må ligge til grunn for at Bergen skal lykkes som kunnskapsby. 

Forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen utgjør i dag med sine ansatte og studenter rundt 50 000 mennesker, noe som utgjør om lag 20 % av byens befolkning. Hva forventer nasjonale myndigheter av dette miljøet og hvordan kan de bidra til at Bergen lykkes med å forvalte kunnskapskapitalen sin?

Geir Drage Berentsen, førsteamanuensis ved NHH og medlem i styringsgruppen ved Climate Futures deltok i sesjonen «BERGEN! – Dette er vi stolte av!»

Berentsen fortalte om tanken bak Climate Futures og hvordan man sammen med partnere fra klima- og værutsatte sektorer jobber for å bedre forstå og håndtere klimarisiko.

For norsk næringsliv og offentlige institusjoner er det en utrolig stor utfordring å vite i dag hvilke bærekraftige beslutninger man skal ta basert på informasjon om noe som skjer fryktelig langt frem i tid. Klimaendringer er ikke noe som plutselig skjer i 2050, forklarte Berentsen.

Foredraget ble streamet og kan sees her.

Christiekonferansen ble etablert i 2010 og har som mål å være UiBs viktigste møteplass mellom forskning, politikk, forvaltning, kultur- og samfunns- og næringsliv.