Fem kjappe: Sondre Nedreås Hølleland

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Her skal du få bli bedre kjent med Sondre Nedreås Hølleland, som jobber som har en postdoktorstilling ved NHH Norges Handelshøyskole.

Fortell litt om din bakgrunn
Jeg har en PhD i statistikk fra Universitetet i Bergen hvor jeg jobbet med volatilitetsmodellering av prosesser som varierer i tid og rom. Volatilitet er et mål på hvor mye noe varierer – du kan tenke på det som et standardavvik.  Etter min tid på UIB jobbet jeg som forsker for Havforskningsinstituttet, hvor primæroppgaven var å finne ut hvor mye sild, makrell, kolmule og lodde det er i havet og basert på dette levere et kvoteråd for de ulike artene.

Hva er din rolle på NHH?
Jeg er i en midlertidig 4-årig postdoktorstilling ved Institutt for Foretaksøkonomi. Som en del av denne stillingen underviser et kurs i Forecasting ett semester i året og veileder masterstudenter.

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?
Gruppen på NHH som jeg samarbeider med har et pågående samarbeid med Tryg Forsikring hvor vi studerer nedbørsrelaterte forsikringsskader på privathus. Vi har også et samarbeid med NORCE, hvor vi ser på ulike problemstillinger knyttet til plassering av offshore havvindparker.

Hva liker du best med jobben din?
Jeg liker å få et nytt datasett, utforske det og bygge en modell for å beskrive det. Jeg syns det er spennende å jobbe med ulike problemstillinger som er veldig aktuelle for dagens klimadebatt. Det er også givende å lære bort ting til andre og veilede masterstudenter.  

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures?
Jeg tror den største fordelen i Climate Futures er at man har et felleskap bestående av personer fra ulike disipliner og ved å samarbeide med personer fra fagfelt man kanskje ellers ikke vil snakket med kan det skapes mye spennende ny forskning.