Fem kjappe: Helene R. Langehaug

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Her skal du få bli bedre kjent med Helene R. Langehaug, som jobber som forsker på Nansensenteret.

Fortell litt om din bakgrunn
Jeg er utdannet i fysisk oseanografi ved Universitet i Bergen med doktorgrad fra 2011. Jeg kommer fra Haugesund, men har bodd i Bergen og Askøy omtrent halve livet. Mange finner nok dialekten min svært forvirrende.

Hva er din rolle på Nansensenteret?
Jeg har jobbet på Nansensenteret siden 2008 da jeg begynte på doktorgraden, og er nå seniorforsker i forskningsgruppen ‘Climate Dynamics and Prediction’. Fokuset i arbeidet er å studere havet (sirkulasjon og vannmasser) i Nord-Atlanteren, samt Polhavet, og ofte med søkelys på relativt langsomme (dekadiske) endringer. Hovedverktøyet er globale klimamodeller og klimavarslingsmodeller, og spesielt Norwegian Climate Prediction Model (NorCPM). 

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?
Nansensenteret leverer sesongvarsel fra NorCPM, som brukes i prognoser fra Climate Futures (https://klimavarsling.no). Jeg startet nylig i Climate Futures (fra januar 2023) og leder Bærekraftig matproduksjon – hav. Jeg vil fokusere på samarbeid med Havforskningsinstituttet, hvor vi sammen vil se på hvordan klimavarsel fra NorCPM kan anvendes i våre havområder.  

Hva liker du best med jobben din?
Det er mange ulike oppgaver i det å være forsker. Jeg liker ekstra godt når jeg har muligheten til å gå i dybden på nye data sett og finner nye sammenhenger. Det er også givende å være veileder og jobbe med formidling. Noe av det beste med jobben at å bli kjent med mennesker fra så mange forskjellige kulturer og land.

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures?
Climate Futures er spennende fordi det kommer så nært innpå anvendelse av forskningen vi gjør. Jeg tror vi kan finne nye muligheter hvor klimavarsling kan gi nyttig informasjon for næringer som jobber med liv i havet og i kystnære områder.