Fem kjappe med Thea Roksvåg

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Her skal du få bli bedre kjent med Thea Roksvåg, som jobber som forsker på Norsk Regnesentral.

Kan du fortelle oss litt om din bakgrunn?

Jeg er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU, der jeg fordypet meg i statistisk modellering. Masteroppgaven min var relatert til å estimere gjennomsnittlig årsnedbør og avrenning i områder der det ikke finnes lokale observasjoner. Dette syntes jeg var såpass interessant at jeg fortsatte med en doktorgrad innenfor samme tema, noe som ga meg 4 nye år i Trondheim. I 2020 flyttet jeg til Oslo og startet som forsker hos Norsk Regnesentral.

Hva er din rolle på NR?

Jeg har en forskerstilling på Norsk Regnesentral. På NR har vi prosjekter innenfor en rekke ulike fagfelt, men jeg jobber for det meste på prosjekter knyttet til vær og klima. Så langt har jeg blant annet jobbet med vannføringsvarsling, sesongvarsler for temperatur og statistikk for nedbørsekstremer.

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

Norsk Regnesentral er en av forskningspartnere i Climate Futures og bidrar med statistisk modellering, hovedsakelig innenfor fornybar energi-noden og matproduksjons-noden. Selv har jeg foreløpig vært mest involvert i matproduksjons-noden. Her bidrar jeg med å utvikle sesongvarsler for frukt-, korn- og grønnsaksprodusenter. For øyeblikket jobber vi med et frostvarsel og et varsel for varmesum som er rettet mot å estimere når en avling er klar til høsting.

Hva liker du best med jobben din?

Det jeg liker spesielt godt med sesongvarslingsprosjektene i matproduksjonsnoden er at vi samarbeider tett med produsentene som vi utvikler værvarslene for. Matprodusentene gir oss et innblikk i hvilke avgjørelser som tas på bakgrunn av vær og kommer med tilbakemeldinger på varslene våre. Dette gir god motivasjon i arbeidet og det er moro å jobbe såpass tverrfaglig.

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures?

Climate Futures vil gi oss en bedre forståelse for hvor langt fram i tid vi er i stand til å predikere ulike værprosesser. Prosjektene våre vil også resultere i en rekke eksempler på hvordan klimainformasjon og langtidsvarsler kan brukes som beslutningsstøtte innenfor ulike sektorer, og med dette sette en standard for hvordan man kan ta høyde for klimarisiko i praksis.