Vår partner: Clarify

Noden vår Bærekraftig matproduksjon er todelt – landbruk og havbruk. I havbruksdelen har vi med oss partnerne Havforskningsinstituttet, Eide Fjordbruk og Clarify by Searis. Sistnevnte jobber med å utvikle smarte løsninger for bedre beslutninger i blant annet oppdrettsnæringen, og de skal du få bli bedre kjent med nå. 

Foto: Clarify

Om Clarify 

Clarify er først og fremst et verktøy man kan bruke til å dele kunnskap og utforske industriell data. Dette kan brukes i industrien slik at mennesker som jobber i ulike deler av en prosess enkelt kan samarbeide kontinuerlig.

Clarify startet med 3 personer på NTNU og er fortsatt i en voksende fase, nå med 23 ansatte. Bedriften har tilknytning til over 60 land, og jobber med mange ulike felt – fra helse til shipping. Det de driver med handler i bunn og grunn om å gjøre data og informasjon tilgjengelig for mennesker med ulik bakgrunn i ulike ledd i en bedrift, og sørge for at man kan samarbeide og utveksle kunnskap på en enkel og interaktiv måte. 

I oppdrettsnæringen, som er en av flere felt de jobber innenfor, har man ulike utfordringer som Clarify ønsker å løse. Blant annet har man for komplekse verktøy, kunnskapen forsvinner på veien på grunn av ineffektive prosesser, og mange av disse prosessene er dessuten mer kompliserte og kostbare enn de trenger å være. 

Hvordan skal Clarify klare å løse disse utfordringene? De vil gjøre data nyttig og brukbar, engasjere eksperter på ulike steder i prosessen, og lage en verktøykasse for utviklere slik at man kan fortsette å utvikle bedre løsninger. 

Det handler om å dele data med alle ledd på en enkel måte som alle kan forstå. I tillegg skal det være tilgjengelig for alle, og man skal kunne oppdatere og dele informasjon i “real-time” for å unngå at informasjon og kunnskap går tapt underveis i prosessen. 

Foto: Clarify

Jobber med å gjøre data sosial og handlingsdyktig for industrien

Clarify jobber med å gjøre data mer tilgjengelig i industrien på en sosial måte som fører til handling. I Climate Futures gjør Clarify dette i forbindelse med havbruk, og de hjelper industriarbeiderne med å ta bedre beslutninger i hverdagen basert på data og informasjon.

Et fiskeoppdrettsanlegg genererer veldig mye data, blant annet informasjon om biologi, miljø, økonomi, teknisk data osv. Dette kan være opp til 2-3000 datasignaler per anlegg. Disse signalene forteller oss hva som har skjedd, hva som skjer, og hva som kommer til å skje. 

Hva skjer så med denne informasjonen, og hva kan den brukes til? Det er her Clarify kommer inn. På et anlegg jobber det mange mennesker med forskjellig bakgrunn, og mange av dem er ikke vant til å tolke data. Kunnskapen til hver og en av dem er utrolig viktig for operasjonen av anlegget, så å kunne dele denne kunnskapen med hverandre er svært nyttig for å kunne løse utfordringene de står overfor. 

Foto: Clarify

Med systemet som Clarify lager kan man samarbeide i “real-time”, slik at man alltid har verktøyet med seg og kan dele kunnskap kontinuerlig. På denne måten kan ansatte i alle ledd lære av hverandre og forhåpentligvis tar de bedre beslutninger sammen. 

Målet og hjertesaken til Clarify er å hjelpe folk i industrien til å bruke data og kunne diskutere det, i stedet for at data er en byrde man “må” forholde seg til innimellom. Clarify ønsker å være en slags bro som knytter sammen beslutninger og handling. Man deler egen innsikt i Clarify og kan samtidig finne svar på problemer man har ved hjelp av Clarify, gjennom samarbeid med andre.

Figur: Clarify 

Klimaendringer og samarbeidet i Climate Futures

Fiskeoppdrett har innvirkning på både klima og miljø, og til gjengjeld påvirker klima produksjonen. Samtidig er oppdrett en sentral kilde til matproduksjon fra havet. Derfor er det viktig at oppdrettsnæringen selv har fokus på å redusere utslippene, og det ønsker Clarify å bidra til gjennom Climate Futures-samarbeidet. 

Clarify forsøker å svare på spørsmålene: 

  • Hvordan kan man mate og få fisken til å vokse bedre? 
  • Hvordan kan vi holde fisken frisk? 
  • Hvordan kan man redusere avfall? 
  • Hvordan kan vi forbedre hverdagen? 

Klarer de å svare på disse vil man kunne kutte utslipp i sjømatproduksjonen.  

Innenfor Climate Futures jobber Clarify med havbruk og samarbeider blant annet med en av de andre partnerne i noden, Eide Fjordbruk. Eide Fjordbruk og Clarify har et langt samarbeid bak seg og arbeider kontinuerlig med videreutvikling og bedre bruk av data. Alle Eide Fjordbruks anlegg og de fleste datakilder er integrert i Clarify, noe som gir et svært godt utgangspunkt for datadrevne beslutninger og kontinuerlig forbedringsarbeid. I tillegg har alle ansatte i Eide tilgang til denne dataen gjennom sin mobiltelefon og kan visualisere, dele og diskutere data i sanntid. 

– Samarbeidet i Climate Futures gjør at man også kan bruke denne dataen til bedre operative varsler og beslutningsstøtte, både for fagfolk på anleggene og de på kontoret som skal koordinere all aktivitet. Data fra anleggene hentes inn i Clarify og gjøres tilgjengelig for forskere i Climate Futures. I tillegg tester vi ulike modeller for forecasting og beslutningsstøtte hos Eide, sier Tore Norheim Haga, en av grunnleggerne av Clarify. 

I dag er det veldig varierende i hvor stor grad man kan stole på vær- og hav-varsler, da oppløsningen inne i fjordene ofte er for dårlig.  “Hyperlokale” varsler basert på anleggets egne data kan bidra til at man i mye større grad kan stole på, eller ha bedre oversikt over usikkerhetene, og dermed bruke disse mer aktivt i planlegging og gjennomføring av operasjoner. Samarbeidet i Climate Futures kan hjelpe oppdrettere med spørsmål relatert til fôring og vekst, lus og sykdom, samt logistikk og generell optimalisering av produksjonen og bruk av utstyret man har tilgjengelig. Dette blir stadig mer aktuelt i en tid hvor mange faktorer er i rask endring og man kanskje ikke kan stole like mye kun på erfaring lenger. 

Hvorfor ønsker Clarify å være en del av Climate Futures? 

– Vårt mål med Clarify er å bidra til mer bærekraftig og effektiv industri gjennom bedre bruk av data for alle. Det kan vi ikke gjøre alene, vi må samarbeide med de beste i sitt felt for ta industrien framover. Derfor vil vi være en del av Climate Futures. Kombinasjonen av vår teknologi, den tunge forskningskompetansen i Climate Futures og Eide Fjordbruks operative ekspertise, gjør at vi kan få til veldig spennende resultater som virkelig kan bidra positivt for næringen. Det er når fagfolk med forskjellig bakgrunn og ekspertise kommer sammen at vi gjør framskritt, derfor er samarbeid som dette noe vi brenner for. 

Hvilket potensiale ser du for deg for samarbeidet innad i Climate Futures fremover? 

– Vi har kommet i gang med datadeling og uttesting av metoder, men fortsatt er det veldig mye spennende å ta tak i. Både spesifikt relatert til havbruksnoden, men vi ser også stort potensiale for å bidra og samarbeide med andre noder. Vi har lang erfaring fra både maritim sektor, landbruk, energi og annen industri og bidrar gjerne inn der hvor det er muligheter for samarbeid.