Besøk hos bønder i landbruksnoden

Klimaendringer og ekstreme værhendelser skaper økt risiko for landbruket og matsikkerheten. Dette vil også påvirke Norge i stadig økende grad, som vi så eksempel på i 2018 da en uvanlig tørr sommer skapte problemer for landbruket og førte til betydelige avlingstap for viktige avlinger.

Et av hovedmålene med landbruksnoden i Climate Futures er å samprodusere sesongvarsler med våre brukerpartnere fra privat og offentlig sektor. Å introdusere disse varslene i klimasensitive beslutningsprosesser i sektoren kan potensielt bli et viktig verktøy for å for å redusere klimarelatert risiko for flere aktører innenfor norsk landbruk.

Manuel Hempel, som jobber som PhD-kandidat hos NORCE, forsker på samproduksjon av sesongvarsling og hvordan man ved å introdusere og bruke disse i landbruket kan påvirke hele landbrukssektoren og -systemet både individuelt, relasjonelt og institusjonelt.

Med støtte fra Gartnerhallen reiste Manuel nylig en tur til Østlandet for å intervjue lokale produsenter og lære om deres klimarelaterte utfordringer på nært hold. Dette førte han til kommersielle potet-, korn- og grønnsaksbønder i Kongsvinger-regionen. I samtalene med lokale produsenter lærte han om klimarelaterte utfordringer knyttet til spesifikke avlinger, potensialet for bruken av sesongvarslinger og fremtidige muligheter for samproduksjon. Innsikten fra potensielle brukere av sesongvarsler knyttet til landbruk vil fungere som verdifulle innspill i prosessen med samproduksjon av sesongvarsling.

Noden har i utgangspunktet valgt ut potet-, korn-, frukt-, gress- og grønnsaksproduksjon som studieområder, og vi ser fram til flere ekskursjoner og produktive samtaler med lokale bønder fra hele landet.