Rapport – Viktige erfaringer fra Hordaflom prosjektet

Fremsiden til Hordaflom rapporten
Foto: Øyvind Paasche

Viktige erfaringer fra prosjektet Hordaflom er nå tilgjengelig i en ny digital rapport. Prosjektet har sett på hvordan flom varierer over lengre tidsskalaer, hvordan trender er koblet til klima og ikke minst hvordan kommunene håndterer denne formen for klimarisiko.

Les også om rapporten i artikkelen «Naturens arkiv kan avdekke hvordan klima og flom henger sammen» fra NORCE.