«Fem kjappe» med Ellen-Margrethe Hovland

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Denne gangen har vi snakket med Ellen-Margrethe Hovland fra Gartnerhallen som nylig har tatt over som leder av landbruksdelen av noden Bærekraftig Matproduksjon.

Ellen-Margrethe Hovland på besøk hos Senter for presisjonsjordbruk på NIBIO Apelsvoll. (Foto: Marte Johansen)

Kan du fortelle litt om din bakgrunn?

Jeg er utdannet ved Institutt for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor jeg både tok fordypning i samfunnsernæring og en cand.scient. i klinisk ernæring. I årene etter studietiden jobbet jeg i legemiddelbransjen, før jeg bodde noen år i utlandet. Siden jeg kom tilbake til Norge i 2006 har jeg jobbet for ulike bedrifter i landbruket, innen både melk, egg og kjøtt. Her hos Gartnerhallen har jeg vært siden våren 2018.

Hva er din rolle i Gartnerhallen?

Jeg pleier å si at jeg jobber med alt som er nytt og kult i Gartnerhallen. Det er fordi jeg har det overordnede ansvaret for forskning, utvikling og innovasjon i organisasjonen vår, som er et sameie eid av 1000 norske produsenter av frukt, bær, poteter og grønnsaker. Norske grøntprodusenter er svært innovative og hele tiden på søken etter bedre, smartere og mer bærekraftige måter å produsere matvarene våre på. Forsknings- og utviklingsprosjektene vi er involvert i handler dermed om alt fra utprøving av nye sorter til utvikling av ny teknologi.

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

Gartnerhallen er med i landbruksnoden i Climate Futures. Hovedandelen av vår produksjon skjer på friland og er dermed sårbar for vekslende vær og ekstreme værhendelser, enten det er frost når frukttrærne blomstrer, tørkesommere eller for våte forhold om høsten til at det  er mulig å kjøre traktor og innhøstingsutstyr på jordene. Klimaprognosene tilsier at vi i fremtiden vil stå ovenfor enda våtere, villere og varmere vær. For å gjøre produksjonen så robust som mulig mot dette, samarbeider vi med de andre aktørene i Climate Futures om blant annet utvikling av prognoser for å varsle frost og andre ekstremværhendelser tidligere og med bedre presisjon enn dagens vær- og klimavarsler.

Hva liker du best med jobben din? 

Hensikten med forsknings- og utviklingsprosjekter er å se problemstillinger som er i anmarsj før de har utviklet seg til store utfordringer, og etablere konstruktive samarbeid med kunnskapsmiljøer som kan bistå oss i finne gode løsninger så raskt som mulig. Når vi lykkes med det, trives jeg veldig godt. I tillegg er jeg heldig som får jobbe med veldig trivelige kollegaer i administrasjonen, samt alle de flinke og dedikerte produsentene våre.  

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures? 

Jeg tror senteret vil utvikle løsninger som kan bidra til at både samfunnet, norsk matproduksjon og de ulike bedriftsaktørene kan ta forebyggende grep både for seg selv og samarbeidspartnerne sine. Dette tror jeg vil gjøre oss bedre rustet mot et stadig mer uforutsigbart vær og klima. De første årene har det vært utvekslet mye kompetanse mellom brukerpartnerne og FoU-miljøene i de ulike nodene. Fremover håper jeg at nettverksbygging på tvers av nodene vil legge til rette for spennende nye samarbeid mellom de ulike prosjektpartnerne.

Hva tror du blir bra med å lede Landbruksnoden, og hvilke utfordringer ser du for deg?

Å lede landbruksnoden gir meg mulighet til å bli enda bedre kjent med alt som skjer både i denne noden og i de andre delene av senteret. Landbruksnoden består av mange samarbeidspartnere spredd over store deler av landet, med ulik kompetanse og ulike motivasjon for sin deltagelse i senteret. Utfordringen blir å skape relevante aktiviteter for alle. Etter hvert som vi blir bedre kjent, tror jeg forbedret informasjonsflyt og nettverksbygging gjør at vi skal lykkes med det.