5 kjappe med Ole Wulff

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Denne gangen presenterer vi Ole Wulff, som nylig begynte som postdoc.

Foto: Iselin Medhaug

Kan du fortelle oss litt om din bakgrunn?

Jeg er utdannet klimaforsker med en bachelor- og mastergrad i klimafysikk ved Kiel University i Tyskland. Mot slutten av mastergraden fokuserte jeg mer på den atmosfæriske delen av klimasystemet, spesielt storskala atmosfærisk dynamikk og sesongprediksjon. Da jeg var PhD student på ETH Zurich i Sveits jobbet jeg med temperaturprediksjon fra uker til måneder fram i tid (det som ofte kalles subseasonal prediction).

Hvordan har overgangen fra Sveits til Bergen vært?

Det var noen utfordringer knyttet til selve flyttingen. Kort fortalt: det finnes nok bedre tidspunkt å flytte over landegrenser enn under en global pandemi. Men det gikk bra til slutt! Når det kommer til forskningen var overgangen ganske problemfri. Etter endt utdanning i Sveits flyttet jeg midlertidig til Tyskland, men det var ingen hinder å jobbe derfra i starten, og jeg ble likevel raskt involvert i Climate Futures.

Hva er din rolle og/eller ditt fokusområde i Climate Futures?

Jeg er ansatt 100% som postdoc i Climate Futures og vil fokusere på temaet «subseasonal-to-seasonal prediction». Disse prediksjonene, som opererer på en tidsskala fra uker opp til måneder, er spesielt utfordrende og et relativt nytt forskningsfelt. Man har bare nylig begynt å bruke dem operativt. Gode varslinger på denne tidsskalaen kan være svært nyttig for beslutningstakere og risikohåndtering i mange sektorer, fra landbruk til energiforsyning, vannforvaltning og beredskap. Sammen med partnerene i Climate Futures håper jeg at vi kan utvikle produkter for varsler som er nyttige og informative, ideelt sett også for aktører utenfor Climate Futures.

Hva liker du best med jobben din?

Generelt er jeg fascinert av temaet prediksjon. Selv om man ofte legger mest merke til når en værvarsling bommer, blir jeg alltid imponert over at vi har evnen til å forutse så mange av klimasystemets grunnleggende prosesser ved hjelp av det som i bunn og grunn bare er noen få ligninger. Det jeg synes er spesielt interessant med jobben i Climate Futures er muligheten til å samarbeide med interessenter som kan bruke disse varslingene og forhåpentligvis ta mer velinformerte beslutninger. Dette er en realitetssjekk for forskningen som meg og mange andre har gjort fordi, til syvende og sist, er det derfor vi lager varslinger.

Hva tror du om mulighetene som kan komme ut av Climate Futures?

Jeg tror Climate Futures har stort potensiale for innovasjon, spesielt på grunn av samarbeidet mellom bedrifter, offentlige organisasjoner og forskningsgrupper. Jeg tror vi kan lære i hvilken setting klimainformasjon fra langtidsvarsler på ulike tidsskalaer kan være nyttige i utgangspunktet, og jeg er overbevist om at det er mange situasjoner hvor dette er tilfellet. Utover det, og like viktig, tror jeg prosjektet skaper muligheter for å lære om hvordan man kan kommunisere klimainformasjon på en effektiv måte. Etter hvert tror jeg Climate Futures kan bidra til en mer vellykket integrering av klimaprediksjoner i beslutningsprosesser.