Viktigheten av tidlig varsling

Av: Kristine Skarsvåg, Erling Calvert Dolve

Flommen som har herjet i Vest-Europa denne sommeren har vært ødeleggende. Flere liv gikk tapt, og mange flere tok skade av den enorme regnmengden. Hvordan kan det ha seg at flommen kom så brått på så mange? Kunne vi ikke ha forutsett denne katastrofen? 

Flommen ble faktisk varslet flere dager i forkant. Specia (2021) skriver i New York Times om et varslingssystem som skal koordinere alarmer på tvers av regionene. I dagene før flommen ble det sendt ut et varsel om «ekstremflom», etter at klimamodeller hadde indikert at en alvorlig storm var på vei.  

Hvordan kunne flommen fortsatt forårsake slike ødeleggelser? 

Det er åpenbart vanskelig å fullstendig stoppe en flom. Om du liker det eller ei, så er det ikke mulig å stoppe en storm når den først inntreffer. Allikevel er det flere måter å redusere skadene og antall dødsfall som kommer med den påfølgende flommen. Varslingssystemet skal bidra til dette ved å varsle folk om at de er utsatt for flomfare.  

Varslingsmodellene som brukes blir mer og mer presise, og vi kan forutse været med mye sikkerhet enn for bare noen tiår siden. Likevel er dette ubrukelig for folk flest om man ikke vet hvordan man bruker varselet, eller ikke vet hva varselet betyr, om det så er et flomvarsel eller en varslet nedbørsmengde. Specia (2021) peker på at det som manglet i Vest-Europa var kommunikasjon. Varselet var der, men det nådde ikke ut til folket, eller i hvert fall ikke nok folk.  

Langtidsprognoser blir viktigere når været blir mer ekstremt, men kommunikasjonen må holde følge med denne utviklingen. Prognoser kan hjelpe oss med å lage nyttige klimatjenester, men da må man ta hensyn til hvem som skal bruke tjenesten, og designe den med dem i tankene. I følge Specia (2021) sin artikkel, så hadde ikke flomvarslingssystemet nådd ut til så mange folk i de oversvømte områdene som det burde hatt før det var for sent. 

Å jobbe med brukere for å forbedre klimatjenester kan være én måte for å sikre at kritisk informasjon når ut. Brukervennligheten er ikke bare viktig for korttidsprognoser, men kan også være kritisk for langtidsprognoser når været blir mer ekstremt. Prognosene må kommuniseres ut til det rette publikummet på den rette måten for å lage en effektiv klimatjeneste.