Seminar om «data-driven climate insight»

Både Thordis Thorarinsdottir og Erik Kolstad fra ledergruppen vår holdt presentasjoner på et Tekna-seminar 19. januar. Seminaret ble tatt opp og vil bli gjort tilgjengelig online. Titlene på foredragene var henholdsvis Machine learning vs. statistical methods for climate data analysis og Climate risk prediction – challenges and benefits for the society.