5 kjappe med Ingrid von Streng Velken

5 kjappe er en ny intervjuserie med forskjellige personer i og tilknyttet Climate Futures. Formålet er å gi en innsikt inn i hvordan senteret er bygget opp, og hvem som står bak. I denne første utgaven har vi fått med oss styreleder Ingrid von Streng Velken.

Bergen, 08.03.21 Portrett av Ingrid Velken. Foto Helge Hansen / Montag

Kan du fortelle litt om din bakgrunn?  

Jeg har gått «indøk» (industriell økonomi og teknisk ledelse) på NTNU i Trondheim. Jeg startet i The Boston Consulting Group (BCG) etter endte studier i 2006 og ble der til 2013. De siste to årene hadde jeg stillingen som «Global Manager Sustainability», der jeg sammen med en partner i selskapet hadde ansvaret for å bygge et nytt fagområde for bærekraft globalt i BCG. Jeg startet i BKK Nett i 2013, før jeg fikk utfordringen med å lede et nytt forretningsområde for Innovasjon og Utvikling i 2016. Der har jeg nå, sammen med en fantastisk gjeng, ansvaret for å bygge ny forretning i BKK. Vi har etablert BKK Spring som investerer i oppstartsselskap og en rekke satsinger knyttet til å utvikle, eie og drifte infrastruktur for nullutslipp; hurtiglading, landstrøm, lading i borrettslag og næringseiendom, løsninger for utslippsfrie byggeplasser i form av mobile ladere og batteri, og mye annet spennende.

Hva er din rolle i Climate Futures? 

Jeg er styreleder i senteret. BKK er en av brukerpartnerne i senteret og er aktive både fra BKK Produksjon, som f.eks vil ha nytte av bedre sesongvarsling når en skal drive produksjonsplanlegging av vannkraft og fra BKK AS der vi på sikt vil ha behov for å forstå risikoen av økende endringer i klima; flom, ekstermnedbør, skred mm. Vi har et ønske om å bidra til en mer bærekraftig fremtid og da er et senter som Climate Futures en nyttig arena.

Hva er din motivasjon for å være en del av senteret?

Jeg mener den største utfordringen i verden heter global oppvarming. Det er en krise som forsterker alle andre utfordringer. Selv om det finnes mange gode eksempler på teknologiutvikling og fremtidsrettede forretningsmodeller som tar bedre vare på ressursene og naturen rundt oss jeg er oppriktig bekymret for at vi styrer i full fart mot en verden som blir betydelig varmere enn +2 grader. Jeg er overbevist om at kunnskap er en viktig bidragsyter for endring og bedre forståelse for konsekvensen av klimaendringer vil være både nødvendig og nyttig fremover. Jeg er imponert over alle de kloke hodene som er tilknyttet senteret og er nysgjerrig på hvordan vi best kan sørge for fremdrift i et forskningssenter som Climate Futures.

Hvordan er det å kombinere rollen som Konserndirektør Innovasjon og Utvikling i BKK, med styrevervet i Climate Futures? 

Styreleder skal heldigvis hverken utøve forskning eller lede prosjektene som drives av Climate Futures. Administrasjonen har god kontroll og styring på daglig aktivitet. Som styreleder har jeg ansvaret for å lede styremøtene, der ulike brukerpartnere er representert. Litt av min jobb er å få det beste ut av hele styret og å være et bindeledd mellom brukere og administrasjonen.

Jeg forsøker å være selektiv på hvilke roller jeg tar på meg utenom min «vanlige» jobb i BKK ettersom den er krevende i seg selv, og jeg har to små gutter som jeg alltid vil gi førsteprioritet. Men jeg tror kanskje jeg har noe erfaring fra å ha ledet arbeid i næringslivet som blir nyttig i dette styret. Jeg skal ikke løse innholdet, men sørge for at styret har fokus på fremdrift og relevant forskning for brukerne. Jeg håper også å kunne bidra til å tilgjengeliggjøre mer av innsikten som genereres i forskningsmiljøene slik at flere får økt forståelse for klimaendringer, sesongvarsling og klimarisiko.

Hva er dine tanker om samspillet mellom innovasjon og forskning? 

Det virker logisk at forskning, som ofte er lengst fremme på å tenke de nye tankene, har mye å overføre og dele med innovasjonsmiljø i næringslivet som skal lage kommersielle produkter og løsninger basert på ny kunnskap, bruk av ny teknologi og nye trender. Jeg er sikker på at det er et større potensiale å hente ut i samspill mellom næringslivet og akademia enn det vi klarer i dag. Men det er en nøtt å knekke å få det realisert. Jeg håper og tror at forskningssenter som Climate Future kan bidra til å bygge bånd mellom forskere og næringslivet som gjør at de blir bedre kjent med hverandres kompetanse og kanskje ser nytten av tettere samspill fremover.  Det høres kanskje naivt ut, men første steg for mulige nyttig samarbeid er ofte å ha en konkret oppgave der samarbeid gjør løsningen enklere enn partene kunne gjort hver for seg.