Ny rapport: Blått kompass

Fleire medlemmer i Climate Futures har bidrege til Senter for hav og Arktis sin nye rapport, Blått kompass.

Det internasjonale høgnivåpanelet for ein bærekraftig økonomi (Havpanelet), initiert av Erna Solberg i 2018, skreiv i desember 2020 16 vitskaplege statusrapportar med handlingsretta globale anbefalingar. Blått kompass har teke utgangspunkt i desse, og laga oppsummeringar for norsk kontekst, og nasjonale anbefalingar for tiltak.

Linda Nøstbakken, forskingsdirektør i Statistisk Sentralbyrå, har bidrege til kapittel 1, «Slik kan Norge produsere mer mat fra havet». Sjef for innovasjon i Climate Futures, Øyvind Paasche, seniorrådgivar og seniorforskar ved NORCE, UiB og Bjerknessenteret, har bidrege til kapittel 8, «Nasjonalregnskap for havet og havøkonomien».

Ei side frå dashbordet for Norge som viser ein røff oversikt over norsk havøkonomi.

Rapporten publiserast opent i eit digitalt format for å sikre bærekraft og tilgjengelegheit.

– Vi håper at produktet kan vere nyttig for næringsliv og forvaltning, og vere eit kompass for å stake ut kursen, skriver rådgjevar Therese Rist og prosjektleiar Edel O. Elvevoll hos Senter for hav og Arktis.

Les heile rapporten «Blått kompass» på havarktis.no

Foto: Denise JansUnsplash