Noradapt Webinar – NORCE om to nye klimasatsingar

Tirsdag 20. april fokuserer Noradapt (Norsk senter for berekraftig klimatilpassing) sitt webinar på klimarisiko og nye initiativ med fokus på å minimere klimarisiko ved å ha fokus på samarbeid mellom det offentlige, private og forskning aktører. Her blir både Climate Futures og CONFER – «Co-production of Climate Services for East Africa» presentert. Foredragsholderene er Iselin Medhaug, Silje L. Sørland, Erik Kolstad, og Tarje Wanvik, alle medlemmer av Climate Futures.

Les mer om arrangementet her (inkludert link for å delta). Arrangementet er åpent for alle.