Intervju: Klimaendringene gir dyrere forsikringer for alle

Hvorfor må ikke de som bor mest utsatt til for flom og ras, betale mer?

Norge har i dag en solidarisk ordning der forsikringspremien for naturskade beregnes etter samme, flate sats uansett hvor du bor. Det betyr at forsikringen kommer til å bli dyrere for alle etter hvert som ekstremvær av typen Hans blir mer vanlig.

Øystein Rygg Haanæs har snakket med Climate futures forsker Geir Drage Berentsen ved NHH om hvorfor det er slik. Les hele intervjuet i Energi og Klima.

Foto: Mika Baumeister/Unsplash