Framtidens potet

Hvordan vil klimaet i Norge se ut i framtiden? Vil sesongene endre seg? Hvordan vil det påvirke det norske landbruket? Det er noen av spørsmålene som Climate Futures forsøker å finne ut av, blant annet gjennom et pilotprosjekt som handler om å utvikle framtidens plantesorter.

Foto: Graminor

Bakgrunn

Climate Futures jobber med vær- og klimavarsler på en tidsskala mellom 10 dager og 10 år. Det vil si at varslene går utover værmeldingen man ser på nyhetene og yr.no, men de har en kortere tidshorisont enn klimaprediksjonene man bruker når man for eksempel ser på klimascenarioer for år 2100. Les mer om hvordan vi lager våre varsler her.

Norge er et langt og smalt land, og klimaet i Finnmark er ganske forskjellig fra Kristiansand. Det betyr også at man ikke kan drive landbruk på samme måte i de ulike regionene. Graminor jobber med å utvikle plantesorter for 13 ulike arter – alt fra rødkløver til poteter, og de ønsker å implementere klimafaktorer inn i sine modeller slik at de kan lage sorter som også tåler framtidig klima. Målet er å utvikle sorter for klima på ulike steder i Norge.

Framtidens potet

I Climate Futures har vi om lag 30 pilot og lengre strategiske prosjekter gående i de ulike nodene. Pilotprosjektene er innledende undersøkelser og forskning for å teste ideer som etter hvert kanskje kan videreutvikle til større forskningsprosjekter. Pilotprosjektet “Framtidens potet” handler om å finne ut hvordan framtidens potet genetisk sett vil se ut. I dag finnes det potetsorter som er tilpasset norske forhold. I et klima i endring – hva betyr egentlig «norske forhold»? Hvordan kan vi forberede oss på endringene som kommer slik at vi fortsatt kan dyrke poteter i framtiden som er tilpasset disse forholdene? Når klimaet blir varmere, kan det for eksempel være mulig å dyrke potet-typer i Nord-Norge som vi i dag dyrker i Sør-Norge? Dette er noen av spørsmålene vi undersøker i dette pilotprosjektet.

Prosjektet er en del av noden Bærekraftig matproduksjon og er et godt eksempel på samarbeid mellom brukerpartnerne og forskningspartnerne våre. Graminor skal utvikle sortene, men trenger da å vite hva som er det mest sannsynlige klima for Norge de neste årene. Dette kan statistikerne hos Norsk Regnesentral (NR) hjelpe dem med.  Pilotprosjektet går ut på å kartlegge hvilket klima framtidens potet sannsynligvis vil stå overfor, og så krysse ulike potetsorter og finne ut hvilke egenskaper poteten vil trenge for å tåle et slikt klima. Prosessen med å utvikle en plantesort tar flere år, så jo mer informasjon man har om hvordan klima i Norge sannsynligvis kommer til å bli i framtiden, jo bedre.

Resultater og veien videre

Graminor ønsker å inkludere klima i deres planteutvikling. For å kunne gjøre dette kan man bl.a. bruke maskinlæring, som er en statistisk metode som går ut på at datamaskiner finner mønstre i store mengder data. I tillegg kan man stille spørsmålet: finnes det områder andre steder i verden i dag som representerer det klima vi sannsynligvis vil ha i Norge i framtiden? I så fall kan man ta informasjon fra plantesorter som trives i disse områdene i dag og bruke denne informasjonen i utvikling av sorter som vil fungere i Norge i framtiden. Man kan da forsøke å krysse poteter med en ønskelig egenskap med en potet, for eksempel tilpasset temperaturvariasjoner, med en annen ønskelig egenskap, eksempelvis tilpasset nedbørsmengder. Resultatet kan bli poteter som har begge de ønskelige egenskapene fra «foreldrene». Til dette må man predikere det mest sannsynlige klima i framtidens Norge og finne ut hvor i verden de har slike forhold i dag.  

Først og fremst må Graminor samle DNA data fra potetavlingene sine. Videre må historisk klima- og miljødata samles. Til slutt kan NR sette disse faktorene sammen i en modell som vil kunne predikere hvor godt de nåværende og framtidige sortene vil klare seg i forskjellige klima i Norge. Det er målet for pilotprosjektet, som skal gå over 2 år.

Partnere involvert:

Norsk Regnesentral (NR) driver med forskning innenfor statistisk modellering, maskinlæring og IKT. NR har et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk, og jobber innenfor en rekke sektorer, blant annet klima og miljø.

Graminor AS utvikler plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge. De produserer nye sorter som er tilpasset norske og nordiske forhold. Målet er at bøndene skal ha tilgang på de beste sortene for deres lokale forhold og på den måten bidra til mer bærekraftig landbruk.