Fem kjappe: Tarje Iversen Wanvik

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Denne gangen møter vi Tarje Iversen Wanvik, som er leder for landbruksdelen av noden Bærekraftig Matproduksjon.

Tarje Iversen Wanvik (Foto: Paul Bernhard Lund)

Kan du fortelle oss litt om din bakgrunn?

Jeg har ledet landbruksnoden nå i oppstartsåret til Climate Futures. Det har vært en sann glede å bli kjent med alle landbrukspartnerne våre, samt statsforvalterne og fylkeskommunene som er med. Heldigvis har vi hatt en ganske utadrettet aktivitet i noden, siden vi har en egen dedikert doktorgradsstipendiat – Manuel Hempel – her hos oss. Han har som oppgave å finne ut hvordan vi sammen kan videreutvikle sesongvarslene slik at de tjener brukerpartnerne våre best mulig.

Selv har jeg doktorgrad i samfunnsgeografi ved UiB, med vekt på naturressursforvaltning og samfunnsansvar. Jeg har en bred erfaring utenfor akademia, hvor jeg både har vært bedriftsleder, politisk rådgiver, kommunikasjonsrådgiver og aktivist.

Hva er din rolle i NORCE?

I NORCE er jeg forskningsleder for en liten gruppe forskere og ansatte som jobber med sesongvarsling og klimarisiko. Jeg har også koordineringsansvaret for hele NORCE sin satsing med klimarisiko.

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

NORCE er på mange måter Climate Futures sin hjemmebase. Her har vi senterets egne lokaler, hvor vi mer enn gjerne tar i mot besøk både fra partnere og andre som er nysgjerrige på hva vi holder på med.

Hva liker du best med jobben din?

Det beste med å jobbe i NORCE og med Climate Futures spesielt er å få arbeide sammen med dedikerte, dyktige og engasjerte mennesker fra alle verdenshjørner.

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures?

Jeg håper og tror Climate Futures vil sette en ny standard for hvordan sektorer håndterer klimarisiko knyttet til værhendelser i nær framtid, og at brukerpartnerne våre får en god innføring i hvordan klimavarsling foregår, og hvordan de kan bidra til å gjøre disse varslene enda bedre.

Jeg forlater dessverre Climate Futures og NORCE nå til nyttår. Jeg ønsker dere all mulig lykke til i årene som ligger foran dere, og håper jeg kan komme tilbake som samarbeidspartner en gang i fremtiden.