Fem kjappe: Lonneke van Bijsterveldt

Fortell litt om din bakgrunn

Jeg studerte geofysikk på Utrecht University i Nederland. Etter fullført mastergrad begynte jeg å jobbe som forsker i geomekanikk hos en nederlandsk forskningsorganisasjon, hvor jeg jobbet hovedsaklig med sannsynlighetsmodeller for jordskjelvsprediksjon forårsaket av gassproduksjon, såkalte induserte jordskjelv. Det var interessant arbeid, men mye av prosjektmulighetene var finansiert av olje-og gass industrien, noe som ikke var i tråd med mine verdier. Dermed bestemte jeg meg for å se etter en jobb hvor jeg kunne aktivt bidra til å takle en av de utfordringene som haster mest i vår tid: klimaendringer og risikoen de fører med seg. Det sier seg selv at min nåværende stilling hos Meterologisk Institutt med tilknytning til Climate Futures passer godt!

Hva er din rolle på Meteorologisk institutt?

Ved Meterologisk institutt er jeg ansatt som vitenskapelig programmerer. Det viser seg at programmeringen man trenger for å forutsi induserte jordskjelv er ikke så ulik den man bruker til å forutsi været. Jeg jobber i hovedsak med operativ post-prosessering av numerisk værprediksjonsmodeller (NWP) for den norske værvarslingsappen YR. Det involverer neskalering til mer detaljert romlig oppløsning, kalibrering, sammenslåing av ulike modeller, bruk av statistiske modeller, etc. Kort sagt: alt som handler om å gå fra emsable output fra NWP modellene til en værprognose (med usikkerhet) på YR.

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

Per dags dato publiserer bare YR varsler opp til 10 dager fram i tid. I Climate Futures utvikler vi nå værvarsler opp til 3 uker fram i tid. Dette bruker vi modeller fra European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF) til. Fordi langtidsvarsler selvsagt er mer usikre, blir ikke disse varslene publisert med 6-timers presisjon slik som 10-dagers varslene, men istedet vil vi lage «ukesammendrag». For disse ukesammendragene vil vi fokusere på variablene regn og temperatur.

Hva liker du best med jobben din?

Det er veldig spennende å jobbe i et vitenskapelig felt som er så knyttet opp mot samfunnet. Jeg synes det er ganske unikt. Hvis jeg gjør en feil i koden jeg skriver kan det potensielt påvirke millioner av mennesker. Det er en skremmende tanke, men også svært motiverende. Folk baserer mange av sine daglige beslutninger på værvarselet, og jo bedre varselet er, jo bedre avgjørelser kan de ta. Dette kan være enkle beslutninger som hvorvidt man skal ta med seg paraply eller ikke, men kan også være beslutninger med større innvirkning. For eksempel en bonde som ønsker å vite når den første frosten kommer slik at de kan høste avlingen i tide.

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures?

Jeg tror det interdisiplinære aspektet ved Climate Futures er senterets største styrke. Det er veldig viktig å involvere industrien og ulike brukere fra starten av et (vitenskapelig) prosjekt, men det blir ofte oversett. Forskere har en tendens til å tro at de vet hva som er viktig og hva de bør fokusere på i sin forskning, men hvis du ikke kan overbevise samfunnet om at resultatene dine er nyttige, får man ikke særlig stor innvirkning. Jeg tror Climate Futures kan potensielt ha betydelig innvirkning på grunn av den store, varierte miksen av partnere som er involvert.