– Det må bli kortere vei mellom forskning og førstelinje i kommunene!

Øyvind Paasche, direktør i Climate Futures og avdelingsleder for klimadynamikk i NORCE, tror ekstremværet «Hans» bare var begynnelsen. Vi må forberede oss på mer ekstremvær, og også ekstreme værhendelser som overlapper i tid med store konsekvenser.

– Hvor mange versjoner av ekstremværet «Hans» tåler vi? Hva med tørkesommeren i 2018 – hvor mange på rad kan vi håndtere?

Under Kommunekonferansen 2023, arrangert av KLP, deltok Paasche i en samtale med Erlend Moster Knudsen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet og Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

 – Vi må kutte utslipp samtidig som vi planlegger for det verste, sier Moster Knudsen, som har bidratt til stortingsmeldingen om klimatilpasning. Kommunene vil ha god nytte av erfaringsutveksling seg imellom.

Kommuneledere ønsker råd om hvordan de kan bli mer konkrete i planleggingen. Climate Futures jobber med å lage utvidede vær- og klimavarsler. Hvis man kan utvide tidshorisonten slik at hendelser varsles 2-4 uker i forkant vil dette ha stor verdi, konkluderer Paasche.

Se sendingen på KLPs nettside: https://lnkd.in/etscfX6