Climate Futures-webinar: Klimarisiko – hva er det? av Linda Nøstbakken

Onsdag 13. januar holdt vi vårt første Climate Futures-webinar. Klimarisiko – hva er det? med samfunnsøkonom Linda Nøstbakken (forskningsdirektør ved SSB og Prof. på NHH).

Det har vært mange spørsmål i samfunnet omkring klimarisiko, hva det betyr, hvordan det kan forståes og hvordan vi bør forholde oss til det. For å få klarhet i hva klimarisiko betyr satt også Solberg-regjeringen ned et utvalg som leverte NOU 2018:17, et dokument som Nøstbakken var med på å forfatte. Det vurderte ‘klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi’ på en fremragende måte, og gjør seg godt som referanseverk til dette webinaret. Mye har allikevel skjedd på klimafronten de siste 2 årene, inkludert etableringen av vårt nye senter for forskningsdrevet innovasjon, Climate Futures.

På webinaret vil Linda Nøstbakken oppdatere oss om klimarisiko og hvordan vi kan forholde oss til det.  

Opptak av webinaret blir gitt på oppfordring til medlemmer av konsortiet. Send en e-post til andreas.opsvik@uib.no.