Forskere regner seg frem til første frostnatt

frozen apples

Frostvarsler kan si noe om hvor lenge det er til den første høstfrosten kommer og om den kommer tidligere eller senere enn vanlig. Dette er verdifull kunnskap for landbruket og […]

Forskere regner seg frem til første frostnatt Read More »