Rapport: Bruk og forståelse av måneds- og sesongvarsel

For å få bedre innsikt i hvordan måneds- og sesongvarsler brukes og forstås i en norsk kontekst, gjennomførte Anders Sivle og Jelmer Jeuring ved Meteorologisk institutt kvartalsvise spørreundersøkelser i 2022.

Climate Futures har siden juni 2021 invitert partnere til en gjennomgang av utsiktene for den kommende årstiden. På dette møtet blir sesongvarselet presentert og deltagerne har anledning til å komme med spørsmål og innspill. I tillegg publiseres varselet på www.klimavarsling.no og sendes abonnenter.

Rapporten Bruk og forståelse av måneds- og sesongvarsel er basert på 88 tilbakemeldinger fra møtedeltagerne i de fire sesongvarselforumene ved Climate Futures og en tilsvarende intern brief ved Meteorologisk institutt.

Målet med prosjektet er å komme med anbefalinger til hvordan informasjon fra måneds- og sesongvarsler kan kommuniseres til utvalgte brukergrupper. Forskerne ønsket å få en bedre forståelse av hvordan informasjonen brukes i dag, tilliten til varslet, og å få innsikt i tolkninger og nytteverdi.

Last ned rapporten fra Meteorologisk institutt

Det har også blitt publisert en rapport om bruken av måneds- og sesongvarsel i værtjenestene hos MET og StormGeo.
Last ned rapporten Overview of current operational sub-seasonal and seasonal forecast products and services and how they are used at StormGeo and MET Norway.