Fornybar energi

sanket-kumbhar--ixlVqOPDnI-unsplash
Foto: Sanket Kumbhar ved Unsplash

I Fornybar Energi-noden er målet å implementere bedre og mer lokale klimavarslinger i relevante beslutningsprosesser innenfor denne sektoren. Fornybar energi-sektoren er representert i noden gjennom Agder Energi, Eviny og Statkraft. Nodens hovedfokus er på vannkraft, men har også vindkraft og solenergi som sekundære fokusområder. Alle de tre aktørene bruker vannkraft i energiproduksjonen, mens Statkraft også produserer energi fra vindkraft og solceller. I tillegg bygger Eviny ut infrastruktur innen strømnett.

Gode vær- og klimavarsler trengs for å bedre kunne planlegge energiproduksjon og infrastruktur. For å oppnå optimal produksjonsplanlegging for vannkraft trenger man modeller som kan forutse blant annet nedbørsmengde og tørkeperiode langt fram i tid. Modeller som gir realistiske langtidsscenarioer som også tar hensyn til lavfrekvente tiårs-variasjoner vil kunne brukes til å gjennomføre kunnskapsbaserte investeringer i infrastruktur. Vindkraftsektoren trenger både klimaframskrivninger og sesongvarsler for å finne de stedene hvor vindforholdene i framtiden vil være optimale for kraftproduksjon, og for å kunne planlegge vedlikehold i perioder med lite vind. Solkraftproduksjonen krever områder der det er lite skyer og mest mulig sol for å optimalisere produksjonen.