Fem Kjappe: Roar Ådland

«5 kjappe» er en serie som gir deg som leser innsikt i menneskene som jobber med og rundt Climate Futures. Denne gangen har vi snakket med professor ved NHH, Roar Ådland, som er leder for noden Smart Shipping.

Roar Ådland (privat foto)

Kan du fortelle oss litt om din bakgrunn?

Min bakgrunn er en blanding av teknologi (NTNU, MIT) og bedriftsøkonomi (NHH), utelukkende innen internasjonal skipsfart. Jeg har tilbrakt omtrent halvparten av karrieren så langt i utlandet både i akademia i Hong Kong og privat sektor i London, både som shippinganalytiker og porteføljeforvalter i et hedgefond. Siden 2012 har jeg vært ansatt i et gaveprofessorat i skipsfartsøkonomi ved NHH.

Hva er din rolle ved NHH?

Jeg underviser og forsker innen internasjonal skipsfart samt relaterte områder som råvarehandel. I tillegg prøver jeg å skaffe ekstern finansiering til nye prosjekter i tett samarbeid med den maritime næringen, herunder å delta i SFI Climatefutures

På hvilken måte er du/din organisasjon involvert i Climate Futures?

Gruppen ved NHH forsker primært på hvordan klimarisiko bør tas hensyn til i beslutninger både for samfunnet som sådan og enkeltbransjer eller bedrifter spesielt. For eksempel vet vi at klimaendringer vil ha stor betydning for risikoeksponeringen til forsikringsselskaper, banker og pensjonsselskaper. Også i min bransje – shipping – er det helt klart store endringer i vente, for eksempel som følge av en reduksjon i etterspørselen etter fossilt brensel som kull og olje. I shippingnoden fokuserer vi både på slike makrospørsmål, men også på viktige sammenhenger på mikronivå som for eksempel sammenhengen mellom vær og eneriforbruket til et skip.

Hva liker du best med jobben din?

Det er nok det tette samarbeidet med bedrifter i næringen som er mest spennende med min deltagelse i SFI Climatefutures, men det er også givende å se at våre dyktige masterstudenter ved NHH kan gjøre en forskjell og forske frem modeller som kan tas i bruk av partnerne.

Hvilke muligheter tror du kan komme ut av Climate Futures?

Jeg tror det er viktig å synliggjøre virkningen av klimaendringer og bevistgjøre våre partnere på klimarisiko, og at det er et stort potensiale for å faktisk implementere den forskningen vi utfører i praksis hos den enkelte partnerbedrift. Bra for oss, og bra for bunnlinjen deres.