Bærekraftig matproduksjon

Bærekraftig Matproduksjon-noden har som mål å hjelpe produsenter med å optimalisere matproduksjonen deres, både på land og til havs, i møte med et annerledes klima. Ved å bruke den samlede kompetansen i noden ønsker Climate Futures å adressere både dagens og fremtidens klimautfordringer i forbindelse med klimarisiko.

I samarbeid mellom aktører fra privat næringsliv, offentlig sektor og service- og næringsorganisasjoner samt forskningsinstitusjoner ønsker vi å skape en bærekraftig dialog som kan føre til best mulig matproduksjon også i fremtiden.

Landbruk

Land production_Gartnerhallen
Foto: Ellen-Margrethe Hovland 

Innen landbruk har Climate Futures samlet aktører fra flere ledd, fra produsent til forvaltning. Vi har blant annet med oss Norges Bondelag som representerer over 61 000 bønder, og er dermed tett på lokalsamfunnet. I tillegg samarbeider vi med Norsk Landbruksrådgivning, som har erfaring med å binde sammen ulike forskningsmiljøer og brukere, Graminor, som utvikler plantearter tilpasset norske forhold og tilfører innovativ tenkning og kunnskap om samspillet mellom klima og forskjellige arter, og Gartnerhallen, som er den største leverandøren av norsk frukt, bær og grønnsaker, som har god erfaring med produksjonsplanlegging. Videre bidrar også offentlig sektor direkte inn i Climate Futures, representert gjennom statsforvalterkontorene og tre fylkeskommuner (Rogaland, Vestland og Viken). Det offentlige har ansvar for rammeverket for jordbruket, og er derfor en verdifull del av samarbeidet.

Det er flere klimarelaterte utfordringer knyttet til landbruk, som blant annet tørke og flom. Et eksempel på dette er tørkesommeren 2018, da ekstreme klimatiske forhold skapte store utfordringer i alle ledd i matproduksjonen. Det er viktig å utvikle både varslingsmekanismer for ekstremvær og klimavarsler med høy oppløsning, slik at aktørene i landbruket kan ta nødvendige hensyn til utfordringene knyttet til sine arbeidsfelt.

Havbruk

Farm salmon fishing in Norway
Foto:  Andrey Armyagov, Colourbox

På havbrukssiden samarbeider Climate Futures med flere forskjellige aktører. En av dem er Eide Fjordbruk, som driver med fiskeoppdrett og har som mål å utvikle sin egen produksjon i henhold til FNs bærekraftsmål. En annen viktig samarbeidspartner er Havforskningsinstituttet, som driver med forskning, rådgivning og overvåkning, og er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa, og teknologiselskapet Clarify by Searis, som utvikler programvare basert på kunstig intelligens til å organisere, utforske og visualisere store datamengder i sanntid for å hjelpe bedrifter å ta gode beslutninger.

Havbruk på sin side påvirker det lokale økosystemet, men klimaet påvirker også havbruksproduksjonen i stor grad. Ved å ha mer informasjon om klima og variasjonene i sesongsyklusene kan man forebygge når det for eksempel er høy sannsynlighet for økt lakselusaktivitet eller oppblomstring av skadelige alger. Slik kan produksjonstapet bli mindre, og produksjonen mer bærekraftig.