Smart Shipping

Smart Shipping
Smart Shipping

I shippingbransjen drar man nytte av å ha tilgang på gode klimavarsler. Ved å benytte seg av varsler som går utover noen dager frem i tid kan man enklere planlegge ruten og utføre veloverveide risikovurderinger.

Målet med noden er todelt: Først vil vi måle hvordan vær påvirker kostnaden med å operere skip – hovedsakelig forbruk av bunkersolje – og prøve å optimalisere hvordan skip driftes, eksempelvis gjennom valg av hastighet og rute for å redusere utslipp. Det gjelder da en relativt kort tidshorisont på 1-2 måneder. Et av delmålene er å utvikle bedre varsel for vær og bølgeforhold innenfor denne tidshorisonten (sub-seasonal).

Den andre delen av Smart Shipping-noden sitt mål er å finne ut om det er en sammenheng mellom endringer i vær/klima og verdenshandelen med ulike råvarer, som igjen styrer etterspørselen etter skip. Eksempelvis kan dette være på grunn av ekstremvær som ødelegger infrastruktur og avlinger, økt etterspørsel etter energi ved ekstrem varme eller kulde etc.

Fra næringslivet jobber Smart Shipping med G2 Ocean, et samarbeid mellom to av verdens største skipsrederier: Gearbulk og Grieg Maritime Group. Denne gruppen har en kombinert flåte på over 100 skip som gjennomfører omtrent 4000 havnebesøk hvert år i mer enn 70 land. I løpet av så mange turer er det potensiale for å spare mye tid og drivstoff ved å forbedre rutevalgene, noe sesongvarsler kan bidra til. En annen partner Smart Shipping jobber med er Western Bulk, en såkalt Ship Operator, som driver med det samme som G2 Ocean uten at de eier skipene selv, og sørger for at flåten drives mest mulig kostnadseffektivt. Klimadata og sesongvarsling kan i denne sammenhengen brukes for å knytte produsentene til den best egnede transportøren.