Partnere

Climate Futures består av følgende partnere.

Forskning:

 • NORCE (koordinator)
 • Universitetet i Bergen
 • Norsk regnesentral
 • Norges handelshøyskole (NHH)
 • Meteorologisk institutt
 • SNF (Samfunns- og næringslivsforskning)
 • Nansensenteret
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)

Offentlig sektor:

 • Alle fylkesmennene i Norge (Vestland, Viken, Trøndelag, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal, Nordland, Agder, Innlandet og Rogaland)
 • Miljødirektoratet
 • Rogaland fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune

Privat sektor:

 • Agder Energi
 • BKK
 • Eide fjordbruk
 • G2 Ocean
 • Gartnerhallen
 • Graminor
 • KLP
 • Safetec
 • Searis
 • Statkraft
 • StormGeo
 • Tryg forsikring
 • Western Bulk

Andre sektorer:

 • Norges bondelag
 • Norsk landbruksrådgiving