Climate Futures er et senter for forskningsdrevet innovasjon som utvikler klimavarsling for håndtering av klimarisiko 

Nyheter

Klassekampen publiserte tirsdag en kronikk skrevet av blant andre Øyvind Paasche og Kristine Grimsrud fra Climate Futures. Kronikken tar for seg et

Klimaendringer og ekstreme værhendelser skaper økt risiko for landbruket og matsikkerheten. Dette vil også påvirke Norge i stadig økende grad, som vi

Mer presise sesongvarsler for klima- og værutsatte sektorer i Norge utvikles av forskningssenteret Climate Futures. Høstens første varsel peker mot en mild

Climate Futures Annual report 2020

Climate Futures årsrapporten for 2020 er nå publisert online som et interaktivt dokument. Siden 2020 var oppstartsåret og alle aktivitetene var i

Kalender

Ingen arrangement funnet!

Climate Futures er finansiert gjennom Forskningsrådets SFI-ordning (prosjektnummer 309562)