Webinar og lansering av ny klimarapport

I forbindelse til lanseringen av klimarapporten “Klima og klimaendringer – Hva betyr dette for finansaktører og investeringer?” holder Norsif og Bjerknessenteret for Klimaforskning webinarer 15. og 16 februar, et om klimavitenskapen og et om EU-regulering for finansnæringen og eksempler på praktisk anvendelse knyttet til klima i investeringer. Climate futures er sterkt representert blant foredragsholderne og forfatterne bak rapporten .

Stadig kaldt utover i februar

Et nytt innlegg fra Seasonal Forecasting Engine-prosjektet skisserer hvordan de oppdaterte varslene ser ut for februar. Kort sagt ser det ut til å bli en kald start på måneden i hele landet, mens kulden foreløpig ser ut til å avta noe fra midten av måneden.

Climate Futures-webinar: Klimarisiko – hva er det? av Linda Nøstbakken

Onsdag 13. januar holdt vi vårt første Climate Futures-webinar. Klimarisiko – hva er det? med samfunnsøkonom Linda Nøstbakken (forskningsdirektør ved SSB og Prof. på NHH).

Det har vært mange spørsmål i samfunnet omkring klimarisiko, hva det betyr, hvordan det kan forståes og hvordan vi bør forholde oss til det. For å få klarhet i hva klimarisiko betyr satt også Solberg-regjeringen ned et utvalg som leverte NOU 2018:17, et dokument som Nøstbakken var med på å forfatte. Det vurderte ‘klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi’ på en fremragende måte, og gjør seg godt som referanseverk til dette webinaret. Mye har allikevel skjedd på klimafronten de siste 2 årene, inkludert etableringen av vårt nye senter for forskningsdrevet innovasjon, Climate Futures.

På webinaret vil Linda Nøstbakken oppdatere oss om klimarisiko og hvordan vi kan forholde oss til det.  

Opptak av webinaret blir gitt på oppfordring til medlemmer av konsortiet. Send en e-post til andreas.opsvik@uib.no.

Forecast for November and December 2020

In the Seasonal Forecasting Engine research project, we combine historical data (ERA5) and trends with seasonal forecasts from multiple dynamical models into probabilistic forecasts. The dynamical model data is provided by the Copernicus Climate Data Store (CDS). The method that we use to combine these data sources will be published soon.

This is our temperature forecast for November, shown as deviation from the long-term climatology in standard deviation units:

Median temperature forecast for November 2020, based on ERA5 and forecasts from the seasonal forecast models from CMCC, DWD, ECMWF, Met Office, Météo-France and NCEP.

The ongoing La Niña is clearly visible as below-normal temperatures in the eastern part of the equatorial Pacific. In most of Europe, above-average temperatures are expected.

When it comes to precipitation, the northern part of Europe is forecast to be slightly wetter-than-normal, but in other regions strongly drier-than-normal conditions are predicted:

Median precipitation forecast for November 2020, based on ERA5 and forecasts from the seasonal forecast models from CMCC, DWD, ECMWF, Met Office, Météo-France and NCEP.

Below, the December temperature forecast is shown:

Median temperature forecast for December 2020, based on ERA5 and forecasts from the seasonal forecast models from CMCC, DWD, ECMWF, Met Office, Météo-France and NCEP.

And finally, the combined December precipitation forecast:

Median precipitation forecast for December 2020, based on ERA5 and forecasts from the seasonal forecast models from CMCC, DWD, ECMWF, Met Office, Météo-France and NCEP.

Climate Futures centre will launch on October 1, 2020

In June, the Research Council of Norway announced the list of new Centres for Research-based Innovation. Climate Futures is one of them and will start in October. Our centre involves about 30 partners, and our goal is to enhance climate prediction skill and the uptake of climate risk management in the private and public sectors.

The Climate Futures alliance was built on the platform provided by the Bjerknes Centre for Climate Research and will be coordinated by NORCE.