Forskere

Erik Kolstad ved NORCE leder Climate Futures, samt prosjektene Seasonal Forecasting Engine og CONFER.

Øyvind Paasche ved Universitetet i Bergen er vår innovasjonsleder.

Thordis Thorarinsdottir ved Norsk regnesentral er vår integrasjonsleder.

Noel Keenlyside (Universitet i Bergen), Stefan Sobolowski (NORCE), Jørn Kristiansen (Meteorologisk inst.) og Roar Ådland (NHH) leder forskningsgruppene i Climate Futures.