Faglig seminar – «Smart shipping»

Tirsdag 14. desember kl. 10-11 på Zoom
(språk: engelsk)

Introduksjon av nye medlemmer i Climate Futures

Trond Aga Haug (G2 Ocean) – «G2Ocean – Sustainable Shipping«

Hanne Utheim and Kaja Henie (NHH) – ”Freight pricing and climate change: The case of grain cargoes in Paraná River”

Ingen arrangement funnet!